Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn bạn đã truy cập website chingmarketing.com được vận hành bởi Công ty TNHH TMDV Ching Marketing.

sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết từ Ching nhằm tôn trọng cũng như bảo vệ quyền lợi người dùng truy cập trang web chingmaketing.

Bảo mật thông tin khách hàng

1. Thu thập thông tin cá nhân

2. Sử dụng thông tin cá nhân

3. Khi nào và lý do Ching tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

4. Lưu giữ thông tin cá nhân

5. Sử dụng cookies

6. Bảo mật

7. Quyền lợi khách hàng