Điều Khoản Dịch Vụ

Các điều khoản dịch vụ này thường bị bỏ qua, tuy nhiên Ching Marketing có trách nhiệm nêu rõ để khách hàng và cả chúng tôi nắm rõ trách nhiệm cũng như những điều khoản quan trọng khác khi hợp tác cùng nhau.

1. Các định nghĩa

1.1 Ching: Hay Ching Marketing, là công ty chuyên cung cấp các giải pháp digital marketing nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cửa hàng trong vấn để marketing tiếp cận khách hàng, quảng bá thương hiệu. Từ đó hướng đến mục tiêu doanh số kèm mục tiêu cuối cùng là doanh thu.

1.2 Hiện nay, Ching cung cấp các dịch vụ:

2. Quyền và nghĩa vụ khách hàng

  1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn đối với phí dịch vụ cũng như chi phí phát sinh được 2 bên đồng ý từ trước
  2. Phê duyệt các đề xuất phù hợp của Ching trong quãng thời gian hợp lý tránh việc để dự án gặp trợ ngại về mặc tiến độ triển khai.
  3. Cử người đại diện có thẩm quyền và năng lực để phối hợp cùng Ching triển khai các chiến lược marketing, quảng cáo theo hợp đồng.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ching

  1. Lập và trình bày bản kế hoạch triển khai cho dự án để khách hàng tham khảo và đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu.
  2. Triển khai dự án theo đúng yêu cầu và thực hiện tiến độ theo đúng cam kết trên hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
  3. Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ở phạm vi cho phép với mục tiêu duy trì mối quan hệ và hợp tác lâu dài giữa khách hàng và Ching Marketing.