Điều Khoản Dịch Vụ

Các điều khoản dịch vụ này thường bị bỏ qua, tuy nhiên Ching Marketing có trách nhiệm nêu rõ để khách hàng và cả chúng tôi nắm rõ trách nhiệm cũng như những điều khoản quan trọng khác khi hợp tác cùng nhau.

1. Các định nghĩa

1.1 Ching: Hay Ching Marketing, là công ty chuyên cung cấp các giải pháp digital marketing nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cửa hàng trong vấn để marketing tiếp cận khách hàng, quảng bá thương hiệu. Từ đó hướng đến mục tiêu doanh số kèm mục tiêu cuối cùng là doanh thu.

1.2 Hiện nay, Ching cung cấp các dịch vụ:

1.3 Khách hàng: Là những pháp nhân hay cá nhân có nhu cầu sử dụng tất cả hoặc một trong các dịch vụ được cung cấp bởi Ching Marketing

2. Quyền và nghĩa vụ khách hàng

2.1 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn đối với phí dịch vụ cũng như chi phí phát sinh được 2 bên đồng ý từ trước.

2.2 Phê duyệt các đề xuất phù hợp của Ching trong quãng thời gian hợp lý tránh việc để dự án quảng cáo gặp trở ngại về mặt tiến độ triển khai.

2.3 Cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin về truy cập và bảng nội dung web, các công cụ đo lường hiệu quả website, hay những tài liệu cần thiết đối với dự án Seo.

2.4 Cử người đại diện có thẩm quyền và năng lực để phối hợp cùng Ching triển khai các chiến lược marketing, quảng cáo theo hợp đồng.

2.5 Trường hợp người đại diện của khách hàng chậm trễ trong việc phối hợp với Ching mà không báo trước, dẫn đến tiến độ dự án không đúng kế hoạch ban đầu, Ching Marketing có quyền gia hạn thời gian triển khai dự án, hoặc tạm dừng hay nghiệm thu dự án trước thời hạn.

2.6 Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như bản quyền của những nội dung như hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung trên website của khách hàng.

2.7 Trong trường hợp khách hàng tự ý hủy bỏ hay điều chỉnh đối với dịch vụ hoặc phạm vi công việc của hợp đồng, và điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa hai bên thì phía khách hàng đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm, đồng thời bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất nếu có cho Ching đối với tất cả những cam kết, phí hủy bỏ, khoản bồi thương và những trách nhiệm tài chính khác mà Ching phải chịu đối với bên thứ ba.

2.8 Các quyền và nghĩa vụ ghi trong hợp đồng.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ching

3.1 Lập và trình bày bản kế hoạch thực hiện chiến lược quảng cáo online theo yêu cầu khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch quảng cáo theo đề xuất.

3.2 Thực hiện theo đúng yêu cầu cũng như  tiến độ công việc đã được thỏa thuận cho từng quảng cáo theo Phụ lục cùng bản kế hoạch đã được phê duyệt cho dịch vụ quảng cáo đó.

3.3 Theo dõi, giám sát đồng thời thường xuyên tương tác, liên lạc cùng khách hàng thông qua những phương tiện truyền thông để đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng theo đúng mục tiêu quảng cáo ban đầu hai bên thông nhất.

3.4 Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất cứ khi nào và trong phạm vi cho phép vì sự hợp tác lâu dài giữa khách hàng và Ching Marketing.

3.5 Ching Marketing chịu trách nhiệm hoàn toàn khi xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện dự án quảng cáo cho khách hàng. Đồng thời sẽ thông báo đến khách hàng biết để chủ động vạch ra giải pháp điều chỉnh hợp lý.

3.6 Ching Marketing được quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba thực hiện 1 phần danh sách công việc được chỉ định thực hiện trong Hợp đồng và Phụ lục có liên quan khác.

3.7 Xuất hóa đơn GTGT gửi đến khách hàng khi cần.

3.8 Những quyền & nghĩa vụ khác được ghi trong Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1 Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan mà chúng ta không thể lường trước được cũng như không thể khắc phục, mặc dù 2 bên đã thực hiện nhiều giải pháp cần thiết trong khả năng cho phép. Các sự kiện bất khả kháng này không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt,  động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh,  nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh,  nội chiến,  khởi nghĩa,  đình công hoặc bạo loạn hay các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra dựa trên quyết định từ các cơ quan chức năng nhà nước chứ không phải xuất phát từ lỗi của khách hàng hay của Ching.

4.2 Nếu phía khách hàng hoặc Ching không thể thực hiện được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ trong điều khoản Hợp đồng vì những sự kiện bất khả kháng thì bên đó cần thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trong thời gian sớm nhất và đồng thời phải thực hiện những nỗ lực cần thiết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ những sự kiện bất khả kháng đó.

4.3 Nếu những sự kiện bất khả kháng diễn ra kéo dài hơn 90 ngày kể từ ngày một bên thông báo cho bên còn lại về sự xuất hiện của sự kiện bất khả kháng thì phía khách hàng hoặc Ching đều có quyền chấm dứt hợp đồng thông qua việc gửi đi thông báo trước 30 ngày đến bên còn lại đối với ý định chấm dứt hợp đồng của mình.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1 Ching Marketing không được trao đổi, mua bán, tặng hoặc sử dụng với bất kỳ mục đích nào đối với các tài nguyên thuộc sở hữu khách hàng. Mọi trường hợp Ching sử dụng trái phép tài nguyên, Ching sẽ phải chịu tất cả chế tài quy định tại Điều 5.4.

5.2 Khách hàng và Ching Marketing cần hiểu rằng những dữ liệu và giải pháp pháp thực hiện dịch vụ, kỹ thuật mà Ching sử dụng trong quá trình triển khai Hợp đồng đều thuộc sở hữu của Ching. Khách hàng không được sử dụng tài liệu, dữ liệu, phương pháp thực hiện dịch vụ của Ching với bất kỳ mục đích khác ngoại trừ mục đích theo quy định tại Điều 5.3.

5.3 Trường hợp khách hàng hay Ching vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên kia, phía vi phạm sẽ phải chịu những chế tài như sau:

Nếu khách hàng là bên vi phạm, khách hàng phải thu hồi, hủy bỏ việc dùng dữ liệu và phương pháp thực thi trái phép, hoàn trả cho Ching toàn bộ những khoản thu có được thông qua việc sử dụng trái phép dữ liệu cho Ching, bồi thường cho Ching khoản thiệt hại phát sinh từ những hành vi vi phạm phía khách hàng.

Nếu Ching là bên vi phạm, chúng tối sẽ phải thu hồi, hủy bỏ ngay việc sử dụng Tài nguyên thuộc quyền sở hữu khách hàng khách hàng, hoàn trả cho khách hàng toàn bộ các khoản thu có được thông qua việc sử dụng trái phép dữ liệu của khách hàng; bồi thường cho khách hàng các  thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của Ching.

6. Bảo Mật & Chống Tham Nhũng

6.1 Bảo mật

Ching cùng khách hàng đồng ý rằng trong suốt thời hạn hợp đồng, các  thông tin và tài liệu sử dụng qua việc thực hiện hợp đồng cần được bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không nhận được sự chấp thuận từ hai bên, trừ những trường hợp sau:

Ching hoặc khách hàng sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, tài liệu từ hợp đồng đối với bên thứ ba với mục đích thực hiện chiến lược quảng cáo theo hợp đồng.

Ching công bố thông tin về việc đã thực hiện hợp đồng với mục đích quảng bá dịch vụ thuộc Ching.

Hai bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tuân thủ theo những quy định của pháp luật.

6.2. Chống tham nhũng

Khách hàng cùng nhân viên Ching cũng như những nhà thầu phụ không được phép chia sẻ lợi ích nhằm kết giao kết khi triển khai hợp đồng. Khách hàng cần ngay lập tức thông báo với Ching khi xác định hay có cơ sở khẳng định việc đưa và nhận lợi ích nói trên.

7. Chấm dứt hợp đồng

7.1 Hợp đồng có thể được các bên chấp dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:

Các bên đều đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Xảy ra trường hợp có thể chấm dứt hợp đồng đối với quy định ở Điều 6.

Khách hàng hoặc Ching vi phạm nghiêm trọng điều khoản bất kỳ trong Hợp đồng đồng thời không thể khắc phục vi phạm đó trong 14 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo từ bên còn lại đối với vi phạm này.

7.2 Chỉ trừ trường hợp quy định tại Điều 7.1 kể trên, hai bên sẽ không được tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

7.3 Khi tiến đến quyết định chấm dứt hợp đồng, hai bên có các trách nhiệm như sau:

Khách hàng cần thanh toán phí dịch vụ cho Ching tương ứng với khối lượng công việc mà Ching thực hiện dựa trên tổng khối lượng công việc từ dự án quảng cáo đã triển khai. Cũng như thanh toán thêm 20% phí dịch vụ trên tổng giá trị hợp đồng.

Ching cần phải bàn giao các sản phẩm, dịch vụ đang triển khai cho khách hàng sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán đầy đủ phí triển khai cũng như phí dịch vụ theo nguyên trạng tại ngày chấm dứt Hợp đồng.

7.4 Với trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng không phải hai bên cùng thống nhất, khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Ching giá trị của hợp đồng theo tháng.

8. Điều khoản tranh chấp

8.1 Những vấn đề vướng mắc hoặc tranh chấp liên quan đến hợp đồng 2 bên cần ngồi lại bàn bạc cùng tìm hướng giải quyết trên tinh thần hợp tác thể hiện thiện chí hợp tác giữa hai bên.

8.2 Với những tranh chấp mà hai bên không cùng thống nhất phương án giải quyết, vấn đề sẽ được giải quyết tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, thêm  nữa là phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

8.3 Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ những khoản chi phí phát sinh bao gồm án phí, lệ phí, phí bên thứ ba giải quyết tranh chấp, cùng những khoản phí khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp.

9. Điều Khoản rủi ro

9.1 Hiệu quả quảng cáo đôi khi không được đảm bảo trường hợp phía khách hàng không hợp tác với những thỏa thuận trước đó.

9.2 Hiệu quả từ những giải pháp marketing và quảng cáo sẽ phát huy với khoảng thời gian chênh lệch trên từng nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau.

9.3 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra và chưa được kiểm soát triệt để. Vì lý do này mà nếu trường hợp Thủ tướng có chỉ thị cách ly, thì thời gian triển khai dịch vụ đôi khi bị gián đoạn, hiệu quả quảng cáo cũng có thể bị ảnh hưởng.

10. Điều Khoản Chung

10.1 Thông tin liên hệ hợp tác giữa Ching và khách hàng được quy định rõ trong Hợp đồng

10.2 Hợp đồng quảng cáo xây dựng và tùy chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

10.3 Mọi sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng quảng cáo cần lập thành văn bản đồng thời ký bởi các bên dưới dạng Phụ lục Hợp đồng.

10.4 Những phụ lục Hợp đồng được ký kết hợp lệ giữa các bên tại bất kỳ thời điểm sẽ được xem là 1 phần không thể tách rời thuộc Hợp đồng.

11. Thời Hạn Hợp Đồng

11.1 Thời hạn hiệu lực của hợp đồng sẽ được quy định rõ trong nội dung hợp đồng

11.2 Hợp đồng dịch vụ quảng cáo có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Ching và khách hàng.

11.3 Thời hạn hợp đồng sau khi ký kết có thể được gia hạn thêm trong trường hợp phụ lục hợp đồng còn những công việc chưa được thực hiện mặc cho thời gian hạn đồng ghi trong nội dung đã kết thúc.

11.4 Hợp đồng được làm thành hai bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ một bản.

12. Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

12.1 Tùy từng hợp đồng quảng cáo mà khách hàng cần thanh toán trước 100% hoặc 50% (chia làm 2 đợt) cho Ching.

12.2 Trường hợp khách hàng thanh toán chậm trễ với lần thanh toán thứ hai khách hàng cần phải chịu thêm khoản phí phát sinh tính theo lãi suất ngân hàng với riêng khoản phí này.

Theo công thức: 150% * Lãi suất vay / tháng * Số tháng chậm * Phí dịch vụ tháng.

Rate this page